Corell, Hans, Inge Lønning, Henning Melber  The Ethics of Dag Hammarskjöld. With contributions by Hans Corell, Inge Lønning Henning Melber
The Ethics of Dag Hammarskjöld. With contributions by Hans Corell, Inge Lønning Henning Melber
Forfattar:  Corell, Hans, Inge Lønning, Henning Melber

Uppsala 2010. Dag Hammarskjöld Foundation. 8vo. 46 s. Blått hefte utan ryggskrift. Pent. Dedikasjon på tittelbladet: "Til Grethe Frydenlund med takk for sist under 50årsjubileet på Voksenåsen fra Inge Lønning". Engelsk.
#Dedikasjonar/signerte