Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune  Felles verneplan og fylkesdelplan for Naustdal - Gjengedal. Høyringsutkast mars 2000
Felles verneplan og fylkesdelplan for Naustdal - Gjengedal. Høyringsutkast mars 2000
Forfattar:  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Leikanger 2000. 4to. 80 s. Stifta hefte. Grått omslag med bilete. I god stand. Med relevante vedlegg og kart i fargar. Nynorsk.
#Sogn