Juletre 1988  Tillegg til Norsk Barneblad. 95. årgang. Redaktør: Jostein Krokvik
Tillegg til Norsk Barneblad. 95. årgang. Redaktør: Jostein Krokvik
Forfattar:  Juletre 1988

Larvik 1988. Norsk Barneblad. Liten 4to. 32 s. Illustrert av Solveig Muren Sanden, Håkon Aasnes og Anne Kierulf. Stifta hefte. Pent. Tekstar av m.a. Jørgen Haugedal, Kjell Åsen, Sigbjørn Heie, Kari Ørbech, Halvor J. Sandsdalen, Olav Osen, , K. B. Lima, Bjarne Tveiten og Svein Hovet. Nynorsk.
#Julehefte