Hellige Jul 1967  Redaksjon: Gudmund Gjelsten, Johan Straume, Anjo Nylund
Redaksjon: Gudmund Gjelsten, Johan Straume, Anjo Nylund
Forfattar:  Hellige Jul 1967

Stavanger 1967. Det Norske Misjonsselskap. 4to. 32 s. Rikt illustrert. Stifta hefte. Rust kring stiftane, elles i god stand. Bergmannens søndagssinn på helgevakt i gruvene. Frå St. Olavs Daghjem i Hong Kong. Prolog av Alfred Hauge til 125-årsjubileet for Misjonsselskapet. Om Gustava Kielland.
#Julehefte