Jul i Nordfjord 1988  Redaksjon: Petter Eide, Ove Eide, Alaug Nesje Bjørlo, Svein Kristiansen, Randi Hauge
Redaksjon: Petter Eide, Ove Eide, Alaug Nesje Bjørlo, Svein Kristiansen, Randi Hauge
Forfattar:  Jul i Nordfjord 1988

Sandane 1988. Firda Ungdomslag. 4to. 40 s. + omslag. Illustrert. Stifta hefte. Brunleg omslag. I god stand. Bygdekunstnaren Abraham Henden. Simon Hope - Føregangsmann frå Hyen. Hotel Central på Visnes. Nynorsk.
#Jul