Årbok for Telemark 1991  37. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
37. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
Forfattar:  Årbok for Telemark 1991

Seljord 1991. Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag . 8vo. 126 s. Illustrert. Annonsar. Hefta. Lyseblått omslag med svart ryggskrift. Pen. Av innhaldet: Sondre og Telemark - viktigare enn me trur. Asyl eller almuebibliotek - Olea Crøger som velgjerar. Michail Topala - ein russisk flyktning. Nynorsk.
#Telemark