Årbok for Telemark 1992  38. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
38. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
Forfattar:  Årbok for Telemark 1992

Seljord 1992. Utgjeven av Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag. 8vo. 127 s. Illustrert med foto og faksimilar. Gulgrønt kartonasjebind med svart ryggtittel. I god stand. Åse Røynstrand: Då kantor Lars Roverud møtte M. B. Landstad og Olea Crøger på veg til salmodikon-kurs. Draumkvedet på Ripilen. Falkefanging på Møsstrondi. Anne Lillegård. Asbjørn Bakken. Nynorsk.
#Telemark