Årbok for Telemark 1983  29. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
29. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
Forfattar:  Årbok for Telemark 1983

Seljord 1983. Utgjeven av Telemark Mållag. 8vo. 121 + Bok med lysingar. Illustrert. Hefta. Lyseblått omslag med svart ryggskrift. I god stand. Av innhaldet: Aslaug Høydals liv og forfattarskap. Om ætta til A. O. Vinje. Fin-Olav som reiste seg i kista. Bjøllestøyping. Nynorsk.
#Telemark