Årbok for Telemark 1986  32. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
32. årgangen. Skriftstyrar Dag Aanderaa
Forfattar:  Årbok for Telemark 1986

Seljord 1986. Utgjeven av Telemark Mållag. 8vo. 152 s. Illustrert med foto og faksimilar. Hefta. Gult omslag med svart ryggskrift. I god stand. Rui-folket frå Kilen i Kviteseid reiser til Amerika. Vrådal kyrkje 100 år. Johannes Bakken - med bibel og fele. Husmannsstubbar frå Flatdal. Industrien på Tyri i Lunde. Nynorsk.
#Telemark