Singsås  Singsåsboka I-III i fire band
Singsåsboka I-III i fire band
Forfattar:  Singsås

Trondheim 1958-1966. Utgitt av Singsås Bygdeboknemnd. Stor 8vo. 607 + 476 + 339 + 377 s. Originale brune skinnryggbind med gyllen dekor og ryggtekst. Stempel. Eit godt sett. Bind I, del I. Folk og samfunn. Bind I, del II. Næringsliv - handel - samferdsel. Bind II og III. Gard og grend, ætt og folk. Bokmål.
#Trøndelag