Jul i Nordfjord 2007  Redaksjon: Petter Eide, Aslaug Nesje Bjørlo, Sverre Folkestad, Jan Kåre Fure
Redaksjon: Petter Eide, Aslaug Nesje Bjørlo, Sverre Folkestad, Jan Kåre Fure
Forfattar:  Jul i Nordfjord 2007

Sandane 2007. Firda Ungdomslag. 4to. 40 s. + omslag. Illustrert. Stifta hefte. Pent. Kunstmålaren Kaare Sunde. Dåp og dåpsskikkar. Hotella i indre Nordfjord i krigsåra 1940-45. Elling Vanberg (1937-1993). Ove Eide: Nordfjord-boklista 2006. Nynorsk.
#Jul