Jol i Sogn 1969  Skriftstyrar: Kåre H. Haugen
Skriftstyrar: Kåre H. Haugen
Forfattar:  Jol i Sogn 1969

Leikanger 1969. 4to. 30 s. + omslag. Mange lysingar. Stifta hefte. Rusta stiftar, (lausna "innmat", elles i grei stand. Jektebruket i Sogn. Indre Hafslo - jordbruksbygd med gamal busetnad -. Pus - av Ivar Kleiva. Nynorsk.
#Julehefte