Jol i Telemark 1998  65 årgang. Redaktør Torbjørn Lurås
65 årgang. Redaktør Torbjørn Lurås
Forfattar:  Jol i Telemark 1998

Skien 1998 Utgjeve av Telemark Mållag og Telemark Ungdomslag. 4to. 44 s. Stifta hefte. Blåleg omslag. Pent. Seljord si sjel. Sykkelturen til Dalane - Minne frå sumaren 1954. Storegut - kjempekaren som ikkje ville døy! - av Åsulv Edland. Faksimilar av 8 framsider Jol i Telemark frå 1928 til 1957 - av teiknarane Halvor Høibø, Erling Vaagen, Torleiv Hellkås og Solveig Muren Sanden. Aust-Telemarkbunaden. Kunstnaren og treskulptøren Olav Helgesen Lien, Skolås. Nynorsk.
#Julehefte