Hof-Minne 2016  Årsskrift for Hof Historielag
Årsskrift for Hof Historielag
Forfattar:  Hof-Minne 2016

Vestfold 2016. 4to. 48 s. Illustrert. Stifta hefte. Gult omslag. Nokre små stearinflekkar på omslaget framme, elles pen. Om jord- og skogbruksdrift på Gurrik. Gudrun Fosen forteller om slekta i Hof. Varden på Skibergfjell. Bokmål.
#Vestfold/Østfold