Cellini, Benvenuto  Livssoga mi I-II. Til norsk ved Magnus Ulleland
Livssoga mi I-II. Til norsk ved Magnus Ulleland
Forfattar:  Cellini, Benvenuto

Oslo 1974 og 1975. Samlaget. Liten 8vo. 287 + 202 s. Hefta. Gul rygg med svart tekst og raud rygg med svart tekst. Framstår som ulesne. Pene. Benvenuto Cellini (1500-1571), italiensk renessansekunstnar, gullsmed og bilethoggar. Orion-bøkene 149 og 162. Nynorsk.
#Kunst