Skavlan, Aage  Kulturbilleder. Fra Norges nyere historie
Kulturbilleder. Fra Norges nyere historie
Forfattar:  Skavlan, Aage

Kristiania 1872. Cammermeyer. Liten 8vo. 172 s. Hefta. Kvitt silkeforsterka pappomslag med relieffgulltrykk. Delvis uoppskore eksemplar. Gulpletta i snitta, ørlite sår nedst i ryggen, ca ein cm rift i ytre falsar framme, oppe og nede, nokre gulplettar i fribladet, elles i god stand. I plastlomme. Inneheld: Hekseprocesser i Finmarken. Justitsstraffe i Finmarken. Fra Folkeundervisningens Barndom. Opbyggelse og Opløb. Trondhjems Borgerkorps i Krig og Fred. En Borgerparade i gamle Dage. Om Tordenskjolds Fødested i Trondhjem. Souveræn Grosserpolitik søndenfjelds. Fra Uaaret 1812 vestenfjelds. Den europæiske Stilling ved Indgangen til 1814. Om Nordahl Brun som Nationalitetens Forkjæmper. Bokmål.
#Norsk/nordisk