Kjøbenhavn  Monumental Plan over Kjøbenhavn med Forstæderne Østerbro, Nørrebro, Vesterbro samt Chrisianshavn og Frederiksberg
Monumental Plan over Kjøbenhavn med Forstæderne Østerbro, Nørrebro, Vesterbro samt Chrisianshavn og Frederiksberg
Forfattar:  Kjøbenhavn

Kjøbenhavn U.å. Ca. 1892. 3. reviderande oplag. Emil Olsens Forlag og Lithogr. Insts. Originalt bretta kart i fargar (46x62 cm.) i raudleg mappe. I generelt god stand. Kart. Danmark. Dansk.
#Varia