Aakvaag, Gunnar C  Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004. Mellom sosialdemokratisk modernisering og nyliberal individualisering
Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004. Mellom sosialdemokratisk modernisering og nyliberal individualisering
Forfattar:  Aakvaag, Gunnar C

Oslo 2204. Institutt for samfunnsforskning. Stor 8vo. 77 s. Limhefta. Originalt omslag. Som ny. Coop. Medlemmer. Bokmål.
#Sosiologi