Smith-Meyer, A  Forsoning i vår tid. 1945-1980
Forsoning i vår tid. 1945-1980
Forfattar:  Smith-Meyer, A

Oslo 2000. Historieforlaget. 8vo. 315 (+5) s. Illustrert med foto. Originalbind. Grågrønt smussomslag med svart ryggtittel. Mest som ny. Den norske diplomaten Anton Smith-Meyer (1919 – 2011) var utdanna marineoffiser. Etter å ha vore krigsfange og gissel då marinehamna i Horten var kverrsett av tyskarane i April 1940 rømde han til England, og var i norsk og engelsk krigsteneste resten av krigen. Han var sidan generalkonsul i Hamburg. Der vart han sentral i arbeide med å forsona det tyske og norske folk og land. Bokmål.
#Verda