Nordeide, Søren  Den menneskelege personlegdom. Ei psykologisk-pedagogisk utgreiing
Den menneskelege personlegdom. Ei psykologisk-pedagogisk utgreiing
Forfattar:  Nordeide, Søren

Oslo 1934. Olaf Norlis Forlag. Liten 8vo. 152 s. Hefta. Lyst omslag med brun ryggtekst. Litt laus i haldet. Ryggen forsterka med teip. Lite sår øvst i ryggen. Grei som bruksbok. Søren Andreas Nordeide ( 1872–1941). Pedagog frå Askvoll, fskreiv bøker om pedagogikk, filosofi og psykologi på nynorsk. Han var professor og rektor ved Norges Lærarhøgskole i tida 1922-36. Nordeide var nestformann i Noregs Mållag frå 1917. Han var aktiv både i Venstre og i fråhaldsrørsla. Nordeide var også medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Psykologi. Nynorsk.
#Varia