Vitskapsselskapet  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Forhandlinger 1974
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Forhandlinger 1974
Forfattar:  Vitskapsselskapet

Oslo 1975. Universitetsforlaget. Stor 80 s. Illustrert med foto, faksimilar og kart. Hefta. Oransje omslag med svart ryggtekst. I god stand. M.a. Paulus Svendsen: Henrik Wergeland. Olav Gjærevoll: Landsplaner for vernav norske biotoper. Selskapets Matrikkel. Bokmål.
#Norsk/nordisk