Vikør, Lars S  Språkpolitikk på fem kontinent. Eit oversyn og ei jamføring. Med bidrag av Helge Sandøy, Rolf Theil Endresen og Ole Bjørn Rongen, Gunvor Mejdell, Knut S. Vikør
Språkpolitikk på fem kontinent. Eit oversyn og ei jamføring. Med bidrag av Helge Sandøy, Rolf Theil Endresen og Ole Bjørn Rongen, Gunvor Mejdell, Knut S. Vikør
Forfattar:  Vikør, Lars S

Oslo 1977. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 237 (+1, +2 blanke) s. Litt illustrert. Hefta. Svart omslag med kvit ryggtekst. Ulese pent eksemplar. Orionbok 208. Frå baksideteksten: I boka finn vi artiklar om nasjonalspråka i England og USA, språkkløyvinga i Hellas, språksituasjonen på Island, språk og språkpolitikk i Kina og i den arabiske verda. Nynorsk.
#Språk