Jaastad, Lars  Husmann og bonde. Folkeliv i ein vestlandsfjord
Husmann og bonde. Folkeliv i ein vestlandsfjord
Forfattar:  Jaastad, Lars

Oslo 1977. 2. utg. Det Norska samlaget. Liten 8vo. 143 (+1) s. Hefta. Lilla omslag med kvit ryggtekst. Ulese pent eksemplar. Orion-bok 197. Fotografisk opptrykk av førsteutgåva frå 1911. Hardingen Lars Jåstad eller Lars Jaastad (1871-Leirfjord) var lærer, forfattar og ordfører i Leirfjord i perioden 1920–1926. Han debuterte i 1891 med fortellinga Landsungdom, men Husmann og bonde frå 1911 er den mest kjende boka hans, denne vart fylgt opp med Linde og Røysnes (1912), Dagleg braud (1915) og Nålauga (1920). Nynorsk.
#Romanar