Spor i Setesdalsjord  Redaksjon: Leonhard Jansen, Ingvild Paulsen og Nils Ole Sundet
Redaksjon: Leonhard Jansen, Ingvild Paulsen og Nils Ole Sundet
Forfattar:  Spor i Setesdalsjord

Tvedestrand 2014. Bokbyen forlag. 4to. 160 s. Illustrert med ei mengd foto, kart, plansjar, m.m. Raudt kartonasjebind med kvit ryggtittel. Ei aning solfalma på framsida, elles mest som ny. Arkeologi. Utgitt av Aust-Agder fylkeskommune og Setesdalsmuseet. Artikkelsamling frå arkeologiseminaret på Rysstad i august 2009. Bokmål.
#Agder