Johansen, Liv Bjørnhaug  Mangfoldige minner. Veier til Norge. Redigert av Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld
Mangfoldige minner. Veier til Norge. Redigert av Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld
Forfattar:  Johansen, Liv Bjørnhaug

Oslo 2009. Aschehoug. Norsk folkeminnelag, Landslaget for lokalhistorie, Norsklokalhistorisk institutt. Stor 8vo. 144 s. Illustrert med vignettar. Originalt lyst kartonasjebind med svart ryggtittel. Minnestykke frå folk som har kome til Noreg frå andre land. Folkeminne NFL 159. Bokmål.
#Verda