Fossum, Joh. og Hj. Jensen  Lærebok i navigasjon. Del II. Terrestrisk og astronomisk navigasjon. Instrumentene
Lærebok i navigasjon. Del II. Terrestrisk og astronomisk navigasjon. Instrumentene
Forfattar:  Fossum, Joh. og Hj. Jensen

Oslo 1991. Grøndahl. Liten 4to. 591 s. Mange ill. Originalbind. Grøn rygg med gyllen tekst. I god stand. Utbrettskart bak. Bokmål.
#Sjøfart