Schulerud, Mentz  På Grand i hundre år. 1874-1974
På Grand i hundre år. 1874-1974
Forfattar:  Schulerud, Mentz

Oslo 1974. Gyldendal. Liten 4to. 256 s. + biletdel. Grøn stoffrygg med gyllen ryggtekst, gråe pappdeklar. I god stand. Grand Hotel, Oslo. To relevante vedlegg. Bokmål.
#Oslo/Akershus