Nummer 25-26. 3/4 1995  Tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Forfattar:  Nummer 25-26. 3/4 1995

Oslo 1995. Tegnerforbundet. 4to. 63 s. Illustrert. Stifta. Pent. Bokmål.
#Per