Nummer 32-33. 2/3 1997  Tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Forfattar:  Nummer 32-33. 2/3 1997

Oslo 1997. Tegnerforbundet. 4to. 54 s. Illustrert. Stifta. Pent. Eit 300 g akvarellark følgjer med.
#Per