Kjerland, Arne-Ivar  Spiritisme i Telemark
Spiritisme i Telemark
Forfattar:  Kjerland, Arne-Ivar

Tvedestrand u.å. Stifta A4-hefte i plastlomme. 9 s. Portrettbilete av folkeminnesamlaren Th. S. Haukenæs. Særtrykk av artikkel i Årbok for Telemark. Nynorsk.
#Telemark