Maihaugen 1964-1968  Utgitt av De Sandvigske Samlinger. Red.: Fartein Valen-Sendstad - Ivar Skre
Utgitt av De Sandvigske Samlinger. Red.: Fartein Valen-Sendstad - Ivar Skre
Forfattar:  Maihaugen 1964-1968

Lillehammer 1969. 8vo. 128 s. + annonsebolk. Mange ill. Ryggsjirting originalbind. Grå rygg med svart tekst. Pen. M.a.: Reformar i innlandsfisket 1850-1900. En samling gamle broderimønstre. Bjøller og klaver.
#Oppland