Kristiansand 1983. 8vo. 136 s. Illustrert. Limhefta. Originalt illustrert omslag. Pen. Den religiøse folketradisjonen.
NOK: 65,00  Boknr: 325932
Arendal 1961. Fylkeskonsevatoren og Fylkesarkivaren i Aust gder. 8vo. 122 s. + regnskap og annoser. Hefta. Omslag med blå/raud rygg. I bra stand. Av innhaldet: Ivar Weierholt. Aust-Agder og kunsten. Salget av kronens gods i Nedenes 1662 - 96. Arkivets virksomhet. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 202989
Arendal 2006. 8vo. 290 s. Originalbind. Kartonasje med blå/brun rygg. Eit par ørsmå plettar på fordekkel. Elles nær som ny. Rikt illustrert. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 331491
U.s. U.å. (1972) Stor 8vo. 681 + bolk med vedlegg med eigne pagina. Ryggshirtingsbind i protokollkvalitet. Pen. Vedllegg: 1. Melding frå Aust-Agder Landbruksselskap for 1970. 2. Forsøk med avl av sjukdomsfrie settepoteter. 3. Jordbruksanalysen i Fjære 1940. 3. Jordbruksanalysen i Birkenes 1970. Melding frå Holt Landbrusskole for 1970.
NOK: 200,00  Boknr: 323591
Arendal 1951. P. M. Danielsen. 8vo. 26 s. + annonser. Stifta hefte. Bilete. Pent. Inneheld m.a. Sang til Aust-Agder av Olaf R. Walle. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 331287
Arendal 1989. Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 8vo. 48 s. Hefte med raud rygg utan skrift. Som nytt. Tema: Jernverksindustrien i Aust-Agder. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 212992
Arendal 1956. Utgitt av Fylkeskonservatoren. 8vo. 72 s. Hefta. Raudt/blått omslag utan ryggskrift. I bra stand. Artiklar: Arnt Hovland. Av Aust -Agders kulturhistorie. I gamle Dage. Ei grend blir til. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 209439
Eiken 1985. 8vo. 72 s. Ill. Hefta. Kvit rygg m. blå skrift. Pen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 540142
Utgitt av Voie menighetsråd 1990. 8vo. 94 s. Hefte med blå rygg utan ryggtittel. Illustrert. Pen. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 201092
Risør/Kristiansand 1997. Galleri Villvin og Sørlandets Kunstmuseum. Katalog. Stor 8vo. 33 s. Kvitt/svart mønstra omslag. Som ny. 500 eksemplar. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 212991
Aust Agder 1964. P.M. Danielsens trykkeri. 8vo. 87 s. Hefta. Svart rygg u. tekst. Nokre små merknader m. kulepenn. I god stand. Fylkessjå i Valle, Bykle, Evje og Dølemo. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 86065
Esbjerg 1991. Meddelelser fra Kattegat-Skagerak-prosjektet 17, 1991. 8vo. 335 s. Hefta. Svart skrift på grøn rygg. Pen. Redaksjon for serien: Anders Gustavsson, Poul Holm og Hans Try. Distribusjon: Kattegat-Skarak-prosjektet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Danmark. Dette bandet inneheld skuteregister for Skagerak.
NOK: 120,00  Boknr: 103918
Kristiansand 1987. Meddelelser fra Kattegat-Skagerak-prosjektet, nr. 13 1987. 8vo. 112 s. Illustrert. Hefta. Svart skrift på oransje rygg. Pen. Redaksjon for serien: Anders Gustavsson, Poul Holm og Hans Try. Distribusjon: Kattegat-Skarak-prosjektet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Danmark.
NOK: 100,00  Boknr: 103917
Kristinansand u.å. Kristiansand Sivilforsvarskrets. 8vo. 20 s. Stifta, gult hefte. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 340314
Utan år. Vest-Agder Ungdomslag. 12mo. 51 s. Originalomslag. Stifta. Litt smuss. Namnetrekk. Materien er heil og fin.
NOK: 100,00  Boknr: 331782
U. stad (1969). Sørlandsbanken. 8vo. 28 s. Stifta med originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Pen. Trykt hos Reidar Stav Johanssen. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 413549
Christiansands Kunstforening 1978. Katalog. Blått, stifta hefte. Forord av Per G. Gløersen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 327173
Arendal 1925. Aust-Agder Arbeiderparti. Fullformat. Upaginert. Noko slitt. I plastlomme. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 104081
Tvedestrand 2011. Tvedestrand Boktrykkeri. 8vo. 87 s. Stifta hefte. Nær som nytt. "Les alt om: Tvedestrand 175 år. Kystkulturuke - Skjærgårds Music and Mission Festival - Sommerutstillinger" m. m. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 340371
80 s. 8vo. Hefta. Illustrert. Med reklame. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 318880
Arendal u.å. Senter for eldre. Liten 4to. 80 s. Illustrert. Lysingar. Originalt mørkeblått kunstskinnbind. Utan ryggtittel. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 327649
Arendal 2001. Friluftsforlaget. Utgitt i samarbeid med AOT, Arendal og Oppland Turistforening. Stor 8vo. 204 s. Illustrert. Heilsjirtingbind med vareomslag. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 103946
Vest-Agder Fylkesmuseum 1968. 8vo. 96 s. + annonser. Årsberetning og regnskap for 1968 lagt ved. Hefta. Omslag med kvit rygg utan skrift. I bra stand. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 340299
Kristiansand 1992. Vest-Agder Fylkesmuseum. 8vo. 132 paginerte s. + annonser. Hefta. Svart rygg. Lys ryggskrift. Helsing på tittelblad. Elles nær som ny. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 340330
U. s. 1964. Aust-Agder Skogselskap. 8vo. 37 s. Stifta hefte. Nokre få notat. I god stand. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 212989
Arendal (1998). 8vo. 192 s. Hefta, originalt raudt omslag. Illustrert. Lysingar. Pen. Aust-Agder Skogselskap 1973-1998. Trekk fra siste fjerdedelen av 100 aktive år - Av Paul Reine.
NOK: 90,00  Boknr: 327639
U. s. 1984. Aust - Agder Skogselskap. 8vo . 120 s. Kvitt stifta hefte. Nær som nytt. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 212988
Lillesand (1988) 8vo. 64 s. Lyst hefte utan ryggtittel. Illustrert. Nær som nytt. Av innhaldet: Fogdebrua på Lofthus. Bronsesverdet fra Tesaker av Møglestu, Vestre Moland. Langs sandsbekke. En ansøkning fra 1642 om tillatelse til å bygge seilskute. Det var en gang ulv og bjørn i Lillesand også. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 336761
Kristiansand 1968. Krisitiansand Handelskammer. 8vo. 56 s. Kvitt stifta hefte. Bokmål.
NOK: 85,00  Boknr: 205323
Norge 1989. Agder historielag. 8vo. 151 (+3) s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar, alt i svart/kvitt. Hefta. Gulbrunt og beige omslag med foto, svart ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Som ny. Inneheld m.a. Skulestoff frå Agder, s. 7-73.
NOK: 130,00  Boknr: 516197
Norge 1990. Agder historielag. 8vo. 158 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar, alt i svart/kvitt. Hefta. Grått og brunt omslag med foto, svart ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Som ny.
NOK: 120,00  Boknr: 516198
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Oslo 1945. Tell forlag. Stor 8vo. 192 s. Illustrert med ei mengd svart-kvittfoto, nokre teikningar og kartskisser. Raudt bind med vignett, gullfarga ryggtittel. Små lesespor, falma bokrygg, elles i svært god stand. "Dette er 3. bind i serien Fra norsk natur". bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 517338
Arendal 1988. Aust-Agder Museet. 8vo. 6 (+2) s. Stifta. Raudt omslag med teikning. "Heftet viser til utstillinga "Gruvedrift, jernverk og støperier i Aust-Agder" som vi viser i anledning av det Nordiske Teknologiåret 1988". Heftet er som nytt. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 517750
Arendal 2014. Bokbyen forlag. 4to. 160 s. Illustrert med ei mengd foto, kart, plansjar, m.m. Raudt bind med foto, kvit ryggtittel. Boka er som ny. "Utgitt av Aust-Agder fylkeskommune og Setesdalsmuseet". Artikkelsamling frå arkeologiseminaret på Rysstad i august 2009.
NOK: 300,00  Boknr: 517754
Kristiansand 1968. Vest-Agder Ungdomslag. 8vo.172 (+4) s. Illustrert med nokre svart-kvite portrettfoto. Hefta. Lys beige omslag, brun ryggtittel. Litt smuss utanpå, elles i svært god stand. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 517346
Tvedestrand 1990. 8vo. 94 s. Illustrert med foto og faksimilar. Hefta. Lysegult omslag med bilete, svart ryggtittel. Ein aning slitt i omslaget, elles pent og heilt eksemplar. «10.årgang».
NOK: 150,00  Boknr: 510578
Flekkefjord 1957. Stor 8vo. 445 s. Illustrert med foto. Utbrettskart. Mørkeblått kunstskinnbind med gyllen ryggtekst. Sprekk i indre fas framme, Stempel. Godt brukande. Bygdebøker. Agder. Lindesenes. Oslo 1973, Aschehoug. 160 s, hefta. Helsing frå ein av forfattarane på tittelbladet.
NOK: 100,00  Boknr: 1243
Tvedestrand 2012. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Stor 8vo. 96s. Illustrert med foto, faksimilar og kart. Originalt vedlagt CD i lomme bak. Fleirfarga kartonasjebind med svart ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar. Omslagstittel: Eventyreren Niels Eldrup. Tvedestrandsmannen som ble den første norske seilskuteskipperen rundt Kapp Horn. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 901931
Tvedestrand 2012. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Stor 8vo. 96s. Illustrert med foto, faksimilar og kart. Originalt vedlagt CD i lomme bak. Fleirfarga kartonasjebind med svart ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar. Omslagstittel: Eventyreren Niels Eldrup. Tvedestrandsmannen som ble den første norske seilskuteskipperen rundt Kapp Horn. Dedikasjon: "Kjære ….. Takk for din gode hjelp i forbindelse med bokpresentasjonen 2. august 2012. Beste hilsen fra Adolf [Aadnesen}". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 901932
Arendal 2002. Agderposten. Liten 4to. 116 s. Originalbind. Smussomslag. Brun rygg m. gul tekst. Mange ill., delvis i fargar. Pen. Med bidrag av m.a.: Knut Hamsun, Torgeir Bjørnaraa, Engvald Bakkan, Alf Prøysen, Håvard Rem, Vera Henriksen, Gabriel Scott. Begge målformer.
NOK: 200,00  Boknr: 67721
Arendal 2002. Agderposten. 4to. 116 s. Mange ill., mykje i fargar. Originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Burgunder rygg m. kvit tekst. Boka pen.
NOK: 200,00  Boknr: 90989
Arendal 1960. P. M. Danielsens trykkeri. Stor 8vo. 167 (+3 blanke) s. Rikt illustrert med svart/kvit-bilete, teikningar, faksimilar og diagram. Originalbind. Blå og kvit med gullfarga, blå og gullfarga ryggtittel. Gullfarga dekor midt på ryggen. Smuss på fram- og baksida og på ryggen, men heil og i god stand. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 553091