(Norsk nautisk almanakk og sjøfartskalender. The Nautical Almanac and Shipping Review)  29. utgave 1977. Redaksjon: KommandørkapteinMagnus Skaar
29. utgave 1977. Redaksjon: KommandørkapteinMagnus Skaar
Forfattar:  (Norsk nautisk almanakk og sjøfartskalender. The Nautical Almanac and Shipping Review)

Oslo 1976. Nautisk Forlag A/S. Stor 8vo. 727 (+11) s. Originalt blått og kvitt bind, raudt ryggsjirtingbind, blå ryggtittelfelt med gullfarga bokstavar. Litt slitt perm, elles heil og bra bok. Boka har både norsk og engelsk tekst.
#sjø