K. K. Heje´s Landbruks-almanakk  Forkortet utgave 1950. Redigert av Thormod Skatvedt. Otteogfemtiende årgang
Forkortet utgave 1950. Redigert av Thormod Skatvedt. Otteogfemtiende årgang
Forfattar:  K. K. Heje´s Landbruks-almanakk

Utgitt av A/S Hejes´s Lommealmanakker. 291 + 64 s. Bolk med lysingar. Oransjeraudt pappbind med marmorerte snitt. Nesten ikkje brukt. Pen. Bokmål.
#Almanakkar