K. K. Heje´s Landbruks-almanakk  Forkortet utgave 1951. Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgava
Forkortet utgave 1951. Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgava
Forfattar:  K. K. Heje´s Landbruks-almanakk

Utgitt av A/S Hejes´s Lommealmanakker. 190 + 64 s. Bolk med lysingar. Raudt pappbind med marmorerte snitt. Nokre få notat. Pen. Bokmål.
#Almanakkar