K. K. Heje´s Landbruks-almanakk  Forkortet utgave 1961 Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgave
Forkortet utgave 1961 Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgave
Forfattar:  K. K. Heje´s Landbruks-almanakk

Utgitt av A/S Hejes´s Lommealmanakker. 190 + 64 s. Bolk med lysingar. Raudt plastbind. Skrive ein god del i, elles i god stand. Bokmål.
#Almanakkar