K. K. Heje´s Landbruks-almanakk  Forkortet utgave 1965 Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgave
Forkortet utgave 1965 Redigert av Thormod Skatvedt. Sønnafjells-utgave
Forfattar:  K. K. Heje´s Landbruks-almanakk

Utgitt av A/S Hejes´s Lommealmanakker. 224 + 80 s. Bolk med lysingar. Blått plastbind. Skrive ein del i, elles i god stand. Bokmål.
#Almanakkar