ca. 50 s. Hefta. Hvilke emner skal lokalhistorien behandre? Av Johan Hvidtfeldt - Vi begynner på en byhistorie, av Niels De Seve og Reidar Østensjø - Byhistoriske arkiver, av Hans Brandt.
NOK: 80,00  Boknr: 408181
ca. 50 s. Hefta. Bygdebøker, av Andreas Holmsen - Norsk etnologisk gransking, av Brita Gjerdåker - Revisjonen av lovene for landslaget - Hembygdsdagar för ungdom.
NOK: 80,00  Boknr: 408176
ca. 50 s. Hefta. Norsk lokalhistorisk institutt blir til - Norsk lokalhistorisk institutt, av Prof. Andreas Holmsen - Vedtekter for norsk lokalhistorisk institutt - Til ånds- og kultursoga i fyrste halvpart av 19. Hundreår, av prof. Sigurd Kolsrud.
NOK: 80,00  Boknr: 408187
Oslo 1999. UDI. 8vo. 184 s. Originalomslag. Gul rygg med svart skrift. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 329316
Kristiansand 1988. Christianssands Kunstforening 4. mars - 10. april 1988. Stor 8vo kvadratformat. 39 s. Illustrert. Stifta Pent brukt. Alf Edgar, Agnete Eriksen, Jan-Erik Halseide, Alfred Vaagsvold, Inger Johanne Rasmussen, Kjell Mardon Gunvaldsen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 103943
Oslo 2003. Det Norske Bibelselsk. 8vo. 167 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. kvit skrift. Pen. Begge målformer.
NOK: 140,00  Boknr: 420972
36 s. Stifta hefte. Format 11 x 15 cm høgdeformat. God stand. Inneheld mellom andre desse songane: At far min kunne gjera (Åsmund Vinje), Blant alle lande i øst og vest (Ole Vig), Brøyte seg rudning (Vilhelm Krag), Dagen var fager (Lars Eskeland), Dei gamle fjell (Ivar Aasen), Dei stod på Stiklestad (Per Sivle), Dei vil alltid klaga og kyta (Ivar Aaasen), Det Dagast i Noreg (Jens Tvedt), Det folk som fræt vil vera (Elias Blix), Det stig av hav eit alveland (Arne Garborg), Du gamle mor, du sliter arm (Aasmund Vinje), Du herre som er sterk og stor (J.L. Runeberg i Rasmus Flo si omsetjing), Eg levde mellom berg og knaus (Anders Hovden), En ungdom som er sterk og sunn (Bj. Bjørnson), Fagert er landet (Anders Hovden), Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund ved Barstad og Støylen), Fram norske gutar, fram (Ivar Mortensson Egnund), Gud signe Noregs land, (Arne Garborg), Gud signe vårt dyre fedreland (Elias Blix), Handa hans far min (Anders Hovden), Her ser eg fagre fjord og bygder (Aasmund Vinje), Herre Gud, ditt dyre namn og æra (Etter Petter Dass ved Anders Hovden), Himmelseke fader, herleg utan like (Elias Blix), Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Anders Hovden), Ja lat oss strida og lat oss tru. (Arne Garborg), Kunnskap skal styra rike og land (Aasmund Vinje), Kva vi vil, ungdomsflokk? (Etter Chr. Hambro ved B. Sudmann),Lei, milde ljos (Newman ved Peter Hognestad), He heiser vårt flagg (Per Sivle), Med Jesus vil eg fara (Elias Blix), Milde Gud og folkefader (Skard), Min gode fagre barneheim( Sven Moren), Målet hernnar mor (A. Reitan), No er det plantefest (Anders Hovden), No livnar det i lundar (Elias Blix), Bo Soli bakom blåe fjell (Elias Blix), Sjå no er det dag og no er det tid (Per Sivle), Som Vesterhavet det driv mot strand (Anders Hovden), Vakna, vakna! (Lars Eskeland), Å leva det er å elska (Anders Vassbotn).
NOK: 80,00  Boknr: 406707
Bergen 1953. Bergens Privatbank. 8vo. 67 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Litt solbleika, smuss på framsida. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 418389
Bergen 1962. Bergens Privatbank. 8vo. 66 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Litt solbleika. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 418388
U.stad 1998. Kunnskapsforlaget. 8vo. 132 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg u. tekst. Som ny. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 415832
Oslo 1969. I samarbeid med foreningen norske grafikere. Vandreutstilling utsendt 1969. Utstilling nr. 46. Katalog nr. 34. 8vo. 20 s. Kvitt, stifta hefte. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 207615
Innb. m/originalt omslag. 544 s. Gjennomillustrert i storformat. Verdssoge frå 1900 til 1978! Med eit grundig register.
NOK: 240,00  Boknr: 44876
Oslo 1987. Dreyer. 8vo. 101 s. Originalbind. Smussomslag Kvit rygg m. svart tekst. Ein del fargeill. Pen. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 67600
Oslo 1982. Gyldendal. 6.oppl. 8vo. 214 s. Illustrert, slektstavle. Raudt originalbind. Med smussomslag. Minirifter i smussomslaget. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 327433
Oslo 1932. 8vo. 260 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst og gult nedst. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 67685
Oslo 1929. Aschehoug. 8vo. 387 s. Illustrert. Hefta. Originalt omslag. Ex libris. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 331547
Oslo 1966. Samlaget. 8vo. 133 s. Hefta. Gulna kvit rygg med svart og raud skrift. Forlagspreg på smusstittelbladet. Pen. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 3947
Oslo 1938. Det Norske Samlaget. 8vo. 144 s. Hefta. Originalt omslag. Frontspice teikna av Otto Valstad. Hefta. Eit nær perfekt eksemplar. Grunnlaget for boka var ei oppgåve som forfattaren hadde skrive til filologisk embetseksamen, men omarbeidd, redigert og gjort greitt tilgjengeleg som folkelesnad. Heile noteapparatet med tilvisingar og merknader er stroke. I føreordet nemner han at han har hatt nytte av opplysningar som han har fått av mellom andre Severin Eskeland, Nikolai Gjelsvik og Knut Liestøl. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 342471
Oslo 1990. Museet for samtidskunst. 8vo. 20 s. Illustrert med foto. Stifta. Elfenbeinskvitt pappomslag med grå teikning. Heftet er som nytt. bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 511213
Oslo 1929. Helge Erichsens forlag. 4to. 39 s. Tekst, 40 s. Foto. Hefta. Grått og raudt pappomslag med foto, ingen ryggtittel. Ganske slitt omslag, og ein del lesespor, men i brukbar stand. Av festskriftet er de første fem hundre eksemplarer nummerert og innbundet i originalbind, utstyrt av tegneren Øyvind Sørensen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 516201
Trondheim 1934. F.Bruns bokhandel. Liten 8vo. 96 s. Oransje pappomslag, svart skrift, svart rygg utan ryggtittel. Eigarmerke på innsida av permen. Ein del notat skrivne med blyant i boka, elles bra eksemplar. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 510170
Kristiania 1922. Aschehoug. Liten 8vo. 48 s. Grått pappomslag, mørkegrå skrift, svart rygg utan ryggtittel. Namnetrekk på omslaget. Ein del små notata i boka. Smuss på omslaget. Elles heilt og bra eksemplar. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 510169
Oslo 1977. Grøndahl & Søn Forlag A.S. 8vo. 70 s. Hefta. Originalt blått og kvitt omslag med teikning, kvit rygg utan ryggtittel. Boka er teipa ved forsatsbladet og er elles vellesen, men heil. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 513126
Norge, udatert. Den norske Bokklubben. Stor 8vo. 110 s. Illustrert med barneteikningar. Originalt gult bind med illustrasjon, gullfarga ryggtittel. Eigarmerke på forsatsbladet. Litt smuss utanpå, elles er boka mest som ny. Utgitt for «Falkeby». bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 514785
Norge 1989. Cappelen. Stor 8vo. 187 (+5) s. Illustrert med nokre teikningar. Svart bind med illustrasjon. Boka er som ny. I serien Bokklubbens barn. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 517510
Oslo 2021. Samlaget. 8vo. 124 s. Grønt bind, mangefarga smussomslag, kvit ryggtittel. Boka er som ny. Boka er andre utgåve i den årlege novelleantologien Nye nynorske noveller. I alt 9 forfattarar. nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 517276
Oslo 1992. Aschehoug og Gyldendal. 8vo. 331 (+5) s. Limhefta. Originalt blått omslag, kvit ryggtittel. Stempla på forsatsbladet med «Risøy folkehøyskole». Boka er mest som ny.
NOK: 90,00  Boknr: 515514
Oslo 1948. N. W. Damm & Søn. 8vo. 104 s. Lys rygg utan skrift. Kvitt eigarmerke nedst i ryggen. Av forordet:"Denne lille boken om N. W. Damm & Søns jubileumsfest den 4. desember 1947 er ikke beregnet på offentligheten, den er av privat karakter"osv. Det egnetlige 100-årsmilepelen i 1943, var midt under den andre verdenskrig. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 215632
Bonn 1990. Bonner Kunstverein. 8vo. 197 s. Illustrert med foto. Hefta. Kvitt pappbind med foto, svart ryggtittel. Innlagt program. Såvidt lesestriper på omslaget, elles heil og pen bok. tysk.
NOK: 100,00  Boknr: 510658
Oslo 2007. Andresen & Butenschøn. 8vo. 248 s. Biletplansjar. Originalbind. Med smussomslag. Som ny. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 334222
Oslo 1978. Bokklubbens Barn. Liten 4to. Tverrformat. 79 s. Originalt kartonasjebind. Til norsk ved Ulla-Britta Gustafson. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 343140
Oslo 1978. Bokklubbens Barn. Liten 4to. Tverrformat. 79 s. Originalt brunt kartonasjebind. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 340997
Oslo 2007. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 258 s. Illustrert med teikningar og foto. Hefta. Blått og grått omslag. Blågrå rygg med blå tekst. Namneetikett og stempel. Pen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 904838
Kristiania 1923. Gyldendalske Bokhandel. Kjøbenhavn. London. Berlin. 8vo. 104 s. Originalbind. Raud tekstilrygg med gyllen skrift. Omslaget har preg av bruk. Litt oppsprukken innerfalsane. Materien er i bra stand. Helsing på forsats. Helselagets julemerke frå 1918 er lima inn på forsatsane. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 213803
Oslo 1978. Andre utgåva. Gyldendal. Liten 8vo. 205 (+1) s. Originalbind. Brun med gullfarga ryggtittel og dekor. I god stand. Delt i "Fortellinger" (1891), "Fra Svipop til Venåsen" (1892), "En vinternatt og andre fortellinger" (1896) og "Seminaristen og andre fortellinger" (1901). Boka inneheld eit utval frå desse samlingane. Skrive på gamal bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 552893
Oslo 1961. Aschehoug. Liten 8vo. 119 s. Illustrert med nokre teikningar. Originalbind, raudt og kvitt med teikning, raudt sjirtingryggbind med gullfarga ryggtittel. Boka er nesten som ny. I serien Aschehougs utvalgte for piker. Første gong utgjeven i 1903. nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 510679
Kristiania 1923. Aschehoug. Liten 8vo. 127 s. Originalt mørkeblått bind med gullfarga relieff og gullfarga ryggtittel. Marmorert i snitta. Julehelsing på forsatsbladet. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. Ein barneklassikar. Boka kom første gong ut i 1903. riksmål.
NOK: 125,00  Boknr: 514400
Oslo 1961. Aschehoug. Liten 8vo. 118 (+2) s. Kvitt og raudt kartonasjebind med teikning, raudt ryggbind med gullfarga ryggtittel. Nokre små plettar, men i god stand. Boka kom første gong ut i 1903. Denne utgåva er i serien Aschehougs utvalgte for piker. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 516488
Oslo 1949. Aschehoug. 8vo. 118 (+ 2) s. Originalbind. Raud rygg med grøn og gullfarga dekor. Noko slitasje på dekkelkantane. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 202492
Oslo 2018. 1. utg. Luther Forlag. 8vo. 240 s. Gråleg pappbind med svart og kvit ryggskrift. I god stand. Forlaginformasjon; Hvorfor er det så vanskelig å omsette gode intensjoner til gode vaner? Nyttårsforsetter kommer og går, år etter år. Selvhjelpslitteraturen lanserer stadig nye modeller for hvordan du, kjære leser, kan få et nytt og bedre liv. De fleste av oss faller likevel raskt tilbake i gamle mønstre. Det er noe i oss som stritter imot. De siste tiårenes hjerneforskning har gjort store framskritt med å kartlegge hva som skjer nevrologisk når vi skal etablere nye vaner, hvorfor vi er så påvirkelige og hvorfor det er så vanskelig å endre dårlige vaner. Dette er spørsmål som kirken til alle tider har vært opptatt av. Med eksempler fra hverdagen og populærkulturen kombinerer Stian Kilde Aarebrot moderne hjerneforskning med gammel klostervisdom, for å vise leseren hvordan vi formes av tiden vi lever i, og hva som må til for at du kan forme livet ditt. Du kan forandre verden gjennom gode vaner og menneskene rundt deg. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 917952
Oslo 2004. Samlaget. 8vo. 210 (+6) s. Originalt brunmønstra pappbind, mørkebrunt rygg med lys ryggtittel. Mest som ny. Målet med Lesebok for jenter er at ungdom og foreldre, elevar og lærarar, skal bli kjende med litteratur der jenter og kvinner jaktar på lukka på lik linje med gutar og menn. Dei leiter etter kjærleik, dei søkjer mot det ukjende, eller mot trygge stillingar i sitt eige samfunn. Somme av dei flyt ovanpå, andre møter utfordringar som krev alt dei har av kraft og vågemot, og endå litt til. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 917829
Oslo 2012. Samlaget. 8vo. 268 (+ 1) s. Originalbind med smussomslag. Svart rygg med kvit tekst. Nær som ny. Det er eit stort tap for den vestlege sivilisasjonen at den norrøne litteraturen er så lite kjend. Av den grunn har den før-kristne fortida vore overlaten til fri fantasi, anten eit harmonisk paradis eller eit blodig kaos. Men ifølgje eddadikt og saga hadde ikkje heidningane dårlegare styring med impulsane sine enn folk har no. Sjølv om det nok hende at dei slo kvarandre i hel, sette dei like mykje pris på lov og orden som oss. Ikkje ein gong når det gjeld naturgitt mannleg trong til kontroll med kvinnene, finn ein støtte der, for styrke og ærekjensle var like attraktivt hos kvinner som hos menn. Kulturhistore. Litteraturhistorie. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 916436
Seld
Oslo 1998. Verbum. 8vo. 156 (+ 1 + 1) s. Hefta. Omslag med lys/mørkeblå rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 202003
Oslo 1998. Verbum. 8vo. 156 (+ 1 + 1) s. Hefta. Grønleg omslag med teikning. Svart ryggskrift. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 912965
Stavanger 1969. Nomi Forlag. Liten 8vo. 130 s. Hefta. Kvit og blått omslag med kvir ryggskrift. I god stand. Norsk historie. Statskyrkja. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 914921
Oslo 1990. Cappelen. 8vo. 233 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Gulkvit og lys grøn skrift på gråsvart del av ryggen. Som ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 9390