Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Små-Tullarnes och Accifens betalande i godt och redbart Mynt… 1719
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Små-Tullarnes och Accifens betalande i godt och redbart Mynt… 1719

Stockholm 1719. Kongl. Tryckeriet. 8vo. 3 s. Samanbretta originalark. Noko solbleika og oppflisa i kantane. Gotisk skrift. Svensk.
#Antikvarisk