Kongl. Maj:ts Öpne Vårbud Angående Ständernes Obligationers fördelande af mindre och större sedlar til Fem och Tijo Dal. Silfwermynt Stycket... 1717
Kongl. Maj:ts Öpne Vårbud Angående Ständernes Obligationers fördelande af mindre och större sedlar til Fem och Tijo Dal. Silfwermynt Stycket... 1717

Stockholm 1717. Kongl. Tryckeriet. 8vo. 5 s. Samanbretta originalark. Samtidig namnetrekk. Noko oppflisa i kantane. Gotisk skrift. Svensk.
#Antikvarisk