a) Orsaker, Som Föranlåta Kongl. Maj:t at förklara Krig emot Czaren af Ryssland. b) Kongl. Maj:ts Nådige Förestälning til Samtelige thes trogne Undersåtare… 1742. c) Exhortatio Ad Nobiliffimam Generofiffimamque Poloniæ Nationem, Occafione Belli…
a) Orsaker, Som Föranlåta Kongl. Maj:t at förklara Krig emot Czaren af Ryssland. b) Kongl. Maj:ts Nådige Förestälning til Samtelige thes trogne Undersåtare… 1742. c) Exhortatio Ad Nobiliffimam Generofiffimamque Poloniæ Nationem, Occafione Belli…

Stockholm 1741/42. Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma. 8vo. 7+6+6 s. Hefta originalark m. nyare grått/brunt/brunt omslag med handskrift. Namnestempel. I god stand. Gotisk skrift i a) og b). Svensk.
#Antikvarisk