Arbeidermagasinet  Nr. 38. 1933
Nr. 38. 1933
Forfattar:  Arbeidermagasinet

Oslo 1933. Sjette årgangen. 4to. 73 (+3) s. Illustrert. Hefta. S. 37-40 ligg lause. Ein del smuss og nokre rifter. Litt teksttap og nokre brettar på s. 40. Omslaget er delvis lausna. Ligg i plastlomme.
#Per