Arendal 2014. Bokbyen forlag. 4to. 160 s. Illustrert med ei mengd foto, kart, plansjar, m.m. Raudt bind med foto, kvit ryggtittel. Boka er som ny. "Utgitt av Aust-Agder fylkeskommune og Setesdalsmuseet". Artikkelsamling frå arkeologiseminaret på Rysstad i august 2009.
NOK: 300,00  Boknr: 517754
Oslo 1985. Det Beste A/S. 4to. 320 s. Illustrert med mange foto, skisser og faksimilar. Brunt bind, gullfarga ryggtittel. Boka er som ny. Originaltittel: Quest for the Past. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 517707
Oslo 1996. Norsk Bokforlag. Stor 8vo. 209 s. Originalbind. Brun rygg m. kvit tekst. Mange ill. Pen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 65229
Oslo 1996. Norsk Bokforlag. Stor 8vo. 209 s. Mange ill. Originalbind. Brun rygg m. kvit tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 38989
Oslo 2005. Norsk Sjøfartsmuseum. 4to. 127 s. Rikt illustrert med foto, teikningar og tabellar. Kartonasjebind. Grå rygg med svart ryggtittel. Med CD og faldeplansje. Som ny. Norsk Sjøfartsmuseum. Skrift nr. 49. Arkeologiske funn. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 95892
Oslo 1977. Det Beste. 4to. 319 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Svart smussomslag med Kvit ryggtekst. Namnesignatur på forsatsen. Litt slite smussomslag, boka elles er i god stand. Originaltittel: Les derniers mysteres du monde. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908440
Athen. 1974 National Archaeological Museum. Stor 8vo. 96 s. Gjennomillustrert ifargar. Hefta. Originalt svart omslag. Kvit rygg med blå skrift. Små rift i omslaget er reparert med tape, elles i god stand. Vedlagt programhefte: Sound and Light. Athens . Acropolis 1 April - 31 October. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 99468
København 1973. Lademann. Stor 8vo. 271 s. Mange fargeill. Originalbind. Grå rygg m. gyllen tekst i burgunder felt. Pen. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 87408
Oslo 1932. Univ. Olds.saml. 8vo. 284 s. Illustrert. Hefta med originalt omslag. Gråblå rygg med sår øvst og rifter nedst, brun tekst. Noko smuss på omslaget. Fin materie. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 90074
Sverige 1982. Allmänna förlaget. 4to. Upaginert. Illustrert med ei mengd faksimilar og skisser. Hefta. Originalt lyst omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 516037
Oslo 1972. Chr. Schibsteds Forlag. Liten 8vo. 159 (+1) s. Rikt illustrert. Limfrest. Kvit med svart ryggtittel. Pen. Aftenpostens sirkelserie. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 99325
Stockholm 1981. Statens Sjöhistoriska Museum. 4to. 80 s. Rikt illustrert med skipsteikningar. Hefta med originalt lyst omslag med svart ryggtittel. I god stand. Prosjekt undervattensarkeologisk dokumentationsteknik Rapport 14. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 901954
London 1972. Hamlyn. 4to. 432 s. Rikt illustrert i fargar og svar/kvit. Originalbind. Blått og svart smussomslag med kvit ryggtittel. I god stand. Engelsk.
NOK: 300,00  Boknr: 98458
Trondheim 1988. Riksantikvaren. 4to. 205+XV s. Rikt illustrert med kart, teikningar og foto. Hefta med originalt grått omslag. Handskriven ryggtittel. Pen. Meddelelser nr. 13 fra prosjektet…. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 98456
London 1984. Collonade Book. Stor 8vo. 224 s. Mange ill. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Brun rygg m. svart/kvit tekst. Namnetrekk. Boka pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 37441
421 (+3) s. Orig.bd. Svart med gullfargetrykk. Omsett av Finn Halse. Bilete. Blyantrabling på forsatsen. Små bruksspor. Oktav. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 315391
Tyskland 2004. Lübbe. 4to. 224 s. Rikt illustrert. Originalbind med smussomslag. Gul rygg med kvit tekst. Etikett bak på smussomslaget. Litt slitasje og ei rift i smussomslaget, elles pen. Fyrste utgåve 1979. Omsett frå engelsk. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 87390
Kristiania 1902. Steenske Forlag - Oslo. Stor 8vo. 232 s. Illustrert med mange stikk og teikningar. Blått privatbind. Originalt framomslag er medbude. Stempel (Rolf Falck-Muus) på høgre forsats bak. Solid bind. Lorentz Dietrichson (1834-1917) vart utnemnd til ekstraordinær professor i kunsthistorie ved Universitetet i Kristiania i 1875 og ved Uppsala universitets 400-årsjubileum i 1877 vart han kreert til æresdoktor. Bokmål.
NOK: 350,00  Boknr: 912091
Trondheim 2004. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 4to. 80 s. Illustrert med farge- og svart/kvit-bilete, teikningar og kart. Limhefta. Svart utan ryggtittel. Biblioteksutgåve. Litt lagringsslitasje på fram- og baksida. Brosjyre lagt ved. Pen. Inneheld mellom anna oversikt over metodar for påvising og undersøkingar av kulturminner i ferskvatn. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 523665
Stockholm 1990. Rabén & Sjögren. 4to. 207 s. Mange ill., mykje i fargar. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. gul tekst. Pen. Svensk.
NOK: 250,00  Boknr: 37432
New York. 1991. 8vo. 246 s. Illustrert med figurar, teikningar og faksimilar. Hefta. Svart omslag med kvit ryggtittel. Pen. Mange illustrasjonar. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 98457
New York. © 1991. 8vo. Hefta med originalt omslag. Mørk rygg. 246 s. Pen. Mange illustrasjonar. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 413392
Kristiania 1868. Trykt i Carl C. Werner & Komp`s Bogtrykkeri. Høg 8vo. 126 (+ 1) + 6 sider med plansjar. Nyinnbunden med grun sjirting i rygg og hjørne, svartspetta overtrekk. Utan ryggtittel. Pen. Fortegnelse over de af Foreningens udgivne løse blade. Oldsager indkomne til Bergens Museum i 1867. Oldsager indkomne til Vid. Selsk. I Trondhjem. Oversigt over de til Universitetets Samling af nordiske Oldsager i 1867 indkomne sager, ældre end Reformasjonen. Nogle sjelde norske Oldsager fra Jernalderen. Fortegnelse over de medfølgende Afbildninger med Henvisning til Texten. Bokmål.
NOK: 600,00  Boknr: 902183
Stockholm 1933. Albert Bonnier. 8vo. 275 s. Originalbind. Grå rygg med gyllen tekst i grønt felt. Pen. Svensk.
NOK: 250,00  Boknr: 87864
Tr.heim 1953. Aktietrykkeriet. 157 s. + ann. 8vo. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Pen. Av innhaldet: Litt om strandlinjene, deres alder og den arkeologiske tidsregning. Et brev fra Gerhard Schøning. Oldinger blant hummer og krabbe. Begge målformer.
NOK: 100,00  Boknr: 414072
Stockholm utan år. Bonniers bokbinderi. Stor 8vo. 139 (+5) s. Illustrert. Originalt svart heilkartonasjebind med kvit ryggtittel. I god stand. Arkeologi. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 906470
Oslo 1965. Tanum. 8vo. 55 s. Mange ill. Hefta med originalt omslag. Blå/raud/kvit rygg m. svart tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 90672
Oslo 1961. Universitetets oldsaksamling. 8vo. 45 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. kvit dekor, u. tekst. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 88967
New York 2002. Crown Publ. Stor 8vo. 769 s. Mange ill., mest i fargar. Originalbind. Smussomslag. Blåaktig rygg m. kvit/gul tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 88713
Stockholm 1918. Hugo Gebers Förlag. Trykt hos Victor Pettersons bokindustriaktiebolag. Stor 8vo. 115 s. Rikt illustrert med bilete av oldfunn, hovudskallar m.m. Pent burgunder ryggsjirtingbind med marmorerte overtrekk og gullfarga ryggtittel. Pen. Arkeologi. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 907173
Oslo 1932. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 4to. 27 s. Kart. + 12 upaginerte sider med illustrasjonar. Dokumentasjon av interessante arkeologiske funn m.m. På tysk. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 69118
Oslo 1969. Aschehoug- 8vo. 224 s. Illustrert med foto, teikningar og kart. Originalbind. Brunleg smussomslag med svart ryggtekst. Ex libris på forsatsen bak. Litt lagringsslitasje, elles er boka pen. Bergen. Hordaland. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 907081
Oslo 1969. Aschehoug. 8vo. 223 s. Illustrert. Originalbind m. smussomslag. Oransj rygg m. svart tekst. Ein del slitasje på smussomslaget, sjølve boka pen. Arkeologi. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 910204
Oslo 1969. Aschehoug. 8vo. 223 s. Illustrert. Originalbind. Brun rygg med gyllen tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 90019
Bergen 1961. Stor 8vo. 86 (+ 2) s. Rikt illustrert med foto, perspektivskisser og andre teikningar. Originaltbind. Kvit rygg med gyllen skrift. Litt kantslitasje, elles i god stand. Bergen. Hordaland. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 907138
Oslo 1993. Gyldendal. 4to. 199 s. Illustrert. Granitolbind med smussomslag. Raud og svart skrift på grå rygg. Pent brukt. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 102362
New York 1962. Twayne Press. 8vo. 203 s. Turkis smussomslag med svart ryggskrift. Biletplansjar. Svart slite smussomslag. Bok elles heil og fin. Arkeologi. Signert på smussomslaget av forfattaren. Brev frå Holan ligg ved. Engelsk.
NOK: 300,00  Boknr: 906726
Kristiania og Kjøbenhavn, udatert (før 1925). Cappelen. 8vo. 16 s. Illustrert med nokre teikningar og foto. Stifta. Grått omslag. Namnetrekk på framsida. Bladet i midten er teipa, elles er heftet i bra stand. Eit hefte i serien Fagbiblioteket Fri lesning. riksmål.
NOK: 150,00  Boknr: 516821
Hong Kong 1980. Time-Life Books. 4to. 200 s. Rikt ill., noko i fargar. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Brun rygg m. raudt felt og kvit tekst. Boka pen. Life Nature Library. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 37436
Hurum 2020. Hurum historielag. 8vo. 96 s. Rikt illustrert med teikningar, kart, faksimilar og historiske foto. Kartonasjebind med foto. grøn rygg med kvit ryggtekst. Mest som ny. M.a. Bedehusa og frimenighetene på Hurum. Toftevassdraget. Historier fra Merramyr. Skirenn i minigrend. Lokalhistoriske turtips. Om Sven Oluf Sørensen. Farvel til Farvelbakken. Resltater fra de arkeologiske registreringene på Hov. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 910895
Oslo 1989. Den norske Bokklubben. 4to. 128 s. Rikt illustrert med fargebilete, kart, og teikningar. Originalbind. Blåleg smussomslag. Svart rygg med kvit og gul ryggtittel. I god stand. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 907051
Sverige udatert. Liber förlag. 4to. 129 s. Illustrert med ei mengd faksimilar, kart og skisser. Limhefta. Originalt lyst omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 516038
Sverige 1983. Allmänna förlaget. 4to. 104 s. Illustrert med ein del foto og skisser. Hefta. Originalt turkis og lysegrønt omslag, kvit rygg med svart ryggtittel. Mest som nytt. Arkeologisk funn. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 95895
London 1916. Chatto & Windus. Stor 8vo. 380 s. Rikt illustrert med kart, plansjar og teikningar. Originalt raudt tekstilbind med gull i toppsnittet. Litt slitasje. Kulturhistorie. Arkeologi. Engelsk.
NOK: 400,00  Boknr: 43185
Stockholm 1969. 8vo. 48 s. Originalbind. Hefte. Gjennomillustrert. I god stand. Norsk/Nordisk historie. Sjøfart. Arkeologi. Inneheld historiske data om Wasa-skipet med kronologi frå skipet vart bygt til det var funne og rekonstruert og ein del bilete av funn kart, med meir. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 912657
Oslo 1982. Dreyer. 8vo. 28 (+1) s. Illustrert. Hefta. Kvit med svart ryggtittel. Pen. Julehelsing til dei tilsette i Dreyer forlag ved 40-årsjubileet i 1982. Hans Peter L'Orange (1903-1983) var ein norsk professor i klassisk arkeologi. Hans arbeid har vore av stor verdi for forlaget. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 551951
Oslo 1932. Gyldendal. Stor 8vo. 124 s. Rikt illustrert med foto og faksimilar. Beige heilsjirting originalbind med gyllen ryggtittel i raudt felt. Samtidig namnetrekk. Solbleika og noko smuss på deklane, elles i god stand. Arkeologi. Hans Peter L’Orange (1903-83). Professor i klassisk arkeologi, ekspert på tida mellom antikken og mellomalderen. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 903533
London 1978. David & Charles. 8vo. 263 s. Heilsjirting originalbind. Svart rygg m. gyllen skrift. Ein del bilete. Litt slitasje. Engelsk.
NOK: 220,00  Boknr: 421142
Vilnius 1990. Vilnius "Mintis". 4to. Rikt illustrert. 280 (heilsides) fargeill. Originalbind. Mørkt smussomslag. Gråaktig rygg med kvit ryggskrift. Arkeologi, historie, etnografi. Tekst på engelsk og litauisk.
NOK: 150,00  Boknr: 913777
Athen utan år. D. & I. Mathioulakis. Stor 8vo. 31 (+65) s. Rikt illustrert med fargebilete, svart/kvit-teikningar, kart, figurar og skisser. Limhefta. Svart med kvit ryggtittel og eit lite svensk flagg på kvit botn. Slitasje på baksida og bruksspor på framsida. Svensk.
NOK: 125,00  Boknr: 529257