Elvestad, Endre (red.), David Tuddenham, Morten Sylvester, Andreas Stångberg og Frode Kvalø  Kulturminner i ferskvann. Endre Elvestad, Stavanger Sjøfartsmuseum, redaktør. David Tuddenham, NTNU, Vitenskapsmuseet. Morten Sylvester, NTNU, Vitenskapsmuseet. Andreas Stångberg, Sametinget Snåsa. Frode Kvalø, Riksantikvaren
Kulturminner i ferskvann. Endre Elvestad, Stavanger Sjøfartsmuseum, redaktør. David Tuddenham, NTNU, Vitenskapsmuseet. Morten Sylvester, NTNU, Vitenskapsmuseet. Andreas Stångberg, Sametinget Snåsa. Frode Kvalø, Riksantikvaren
Forfattar:  Elvestad, Endre (red.), David Tuddenham, Morten Sylvester, Andreas Stångberg og Frode Kvalø

Trondheim 2004. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 4to. 80 s. Illustrert med farge- og svart/kvit-bilete, teikningar og kart. Limhefta. Svart utan ryggtittel. Biblioteksutgåve. Litt lagringsslitasje på fram- og baksida. Brosjyre lagt ved. Pen. Inneheld mellom anna oversikt over metodar for påvising og undersøkingar av kulturminner i ferskvatn. Bokmål.
#Kult