Foreningen til Norske fortidsmindesmerkers bevaring  Aarsberetning for 1867
Aarsberetning for 1867
Forfattar:  Foreningen til Norske fortidsmindesmerkers bevaring

Kristiania 1868. Trykt i Carl C. Werner & Komp`s Bogtrykkeri. Høg 8vo. 126 (+ 1) + 6 sider med plansjar. Nyinnbunden med grun sjirting i rygg og hjørne, svartspetta overtrekk. Utan ryggtittel. Pen. Fortegnelse over de af Foreningens udgivne løse blade. Oldsager indkomne til Bergens Museum i 1867. Oldsager indkomne til Vid. Selsk. I Trondhjem. Oversigt over de til Universitetets Samling af nordiske Oldsager i 1867 indkomne sager, ældre end Reformasjonen. Nogle sjelde norske Oldsager fra Jernalderen. Fortegnelse over de medfølgende Afbildninger med Henvisning til Texten. Bokmål.
#Arkeologi