Christophersen, Axel m.fl  Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Utgraving, kronologi, bebyggelsesutvikling
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Utgraving, kronologi, bebyggelsesutvikling
Forfattar:  Christophersen, Axel m.fl

Trondheim 1988. Riksantikvaren. 4to. 205+XV s. Rikt illustrert med kart, teikningar og foto. Hefta med originalt grått omslag. Handskriven ryggtittel. Pen. Meddelelser nr. 13 fra prosjektet…. Bokmål.
#Arkeologi