Plymouth 1979. The National Trust. 27 s. 8vo. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. Illustrert. Engelsk.
NOK: 65,00  Boknr: 413961
Oslo 1964. 8vo. 219 s. Hefta m. originalt omslag. Blågrå rygg m. blå skrift og kvitt øvst. Mange ill. Litt lausna i ryggen, elles pen. Mange annonnser. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 56796
Oslo 2006. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 4to. 126 (+ 2) s. Hefta katalog. Lys rygg med svart skrift. Som ny. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 213135
Flensborgs Boghandel. Roskilde 1974. Hefta med originalt omslag. 8vo. Lys rygg. 33 s. Pen. Rikt illustrert. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 412067
Oslo 2016. Lars Müller Publishers. 8vo. 400 s. Rikt illustrert. Hefta. Gråleg omslag, kvit rygg med svart skrift. Som ny. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 902511
Sverige 2001. Wahlström & Widstrand. Stor, brei 8vo. 123 s. Illustrert med fargeteikningar m.m. Originalbind. Blåleg smussomslag. Brun rygg med blå og kvit tekst. Pen. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 902995
Stockholm 1979. Museet.8vo. 76 s. Illustrert med teikningar, foto og faksimilar. Hefta. Grønleg omslag med kvit ryggtittel. Pen. Den gröna ôen. Svensk.
NOK: 125,00  Boknr: 909161
Oslo 2000. 4to. 263 s. Originalbind. Kvit/blå rygg m. kvit/blå tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. M.a.: Dagligstue i skjærgården. Sengegavler. Badstue. Det lille kontoret. Arbeidsteikningar til krakk, puff. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 62124
Norge 2000. Cappelen. 4to. 262 (+2) s. Gjennomillustrert med teikningar og foto. Originalt bind. . Mangefarga smussomslag, kvit rygg med turkis og svart ryggtittel. Boka er som ny. Originalens tittel: Inred hemma. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 515419
Oslo 2014. Teknisk industri. Stor 8vo. 98 (+2) s. Gjennomillustrert. Originalbind. Lyst smussomslag med svart ryggskrift. Svakt merke etter prislapp, elles mest som ny. Kulturhistorie. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 906040
Oslo 1991.Bonytt A/S / Norsk Arkitekturmuseum. 4to. 125 s. Illustrert. Gråleg kartonasjebind. Svart rygg med kvit tekst. Pen. Olympiske vinterleker 1952 - Olympiske vinterleker 1994 - Norge - Olympiske leker - Idrettsanlegg. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 906248
Oslo 2001.Bonytt A/S. 4to. 125 s. Illustrert, Svart kartonasjebind med kvit ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 906249
Ålesund 1989. Sunnmøre Historielag, Sunnmøre Museum og Aalesunds Museum. 8vo. 142 s. Illustrert med bile, faksimile og teikningar. Hefta. Svart omslag med kvit ryggtittel. I god stand. Arkitektur. Hus i aust og vest. Det sørlegaste huset på Sunnmøre. Starten av boligsamvirket i Ålesund. Et austlegaste huset på Sunnmøre. Husmannsplassar på Sunnmøre. Funkis i Ålesune. Freda bygningar på Sunnmøre. Det nørste huset på Sunnmøre.
NOK: 200,00  Boknr: 99437
Oslo 1994. Gyproc. 4to. Upaginert. Illustrert med farge- og svart/kvit-bilete og annonsar. Limhefta. Kvit og lysegrå med svart ryggtittel. Etikett med tidlegare eigars namn og adresse på baksida. Pen. Arkitektguiden '94 tek for seg VG-huset og Oslo Tinghus. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 526785
Oslo 1956. Boliginstituttet for Oslo. 8vo. 24 s. Illustrert med svart/kvit-bilete og teikningar. Stifta. Lysebrunt hefte med kvit illustrasjon og svart tittel på framsida. Noko smuss på baksida. Pent. Bilag til BD-orientering nr. 2, 1956. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 526593
København 1998. Slots- og Ejendomsstyrelsen. Brei 8vo. 49 s. Illustrert med svart/kvit- og fargebilete. Limhefta. Blå med kvit ryggtittel. Litt lagringsslitasje på fram- og baksida. Pen. Skrive på dansk med oppsummering på engelsk.
NOK: 70,00  Boknr: 525529
Oslo utan år. Treopplysningsrådet. 8vo. Upaginert. Gjennomillustrert med svart/kvit-bilete, teikningar og figurar. Stifta. Illustrert framside i grønt, brunt og grått med kvit og mørkegrøn tittel. Brev av 26.09.1962 frå Treopplysningsrådet ligg ved. Pent hefte. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 526591
Kristiansand 2010. Vest-Agder Fylkeskommune. Flekkefjord kommune. Stor 8vo. 63 (+1 blank) s. Gjennomillustrert med farge-bilete og figurar. Limfrest. Lysebrun utan ryggtittel. Som ny. Tittel på framsida: "Veileder. Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdig bebyggelse i Flekkefjord sentrum". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 526583
Oslo utan år. Maarud Hus. 8vo. Upaginert hefte, 8 s. Gjennomillustrert med utvendige og innvendige teikningar av tømmerhytter. Stifta. Illustrert i fargane kvitt, lysegrønt og brunt med brun tittel på framsida. Heftet er gjennomhola med holmaskin. Omslaget er rivna i falsen og har litt smuss på framsida. Pent. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 526635
Oslo 1997. Aschehoug. 8vo. 86 (+ 1 + 1) s. Rikt illustrert med foto, kart m.m. Hefta. Blå rygg med kvit skrift. Mest som ny. Forlagshistorie. Arkitektur. Lokalhistorie Oslo. Kulturhistorie. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 43052
Stockholm 1985. Arkitektur Förlag. 4to. 65 s. Rikt illustrert med teikningar, faksimilar og foto. Hefta. Lyseblått omslag utan ryggtittel. Pen. Svensk.
NOK: 130,00  Boknr: 906595
København 1953. Nyt nordisk forlag. Arnold Busck. 8vo. 108 s. Illustrert med nokre skisser . Hefta. Uspretta. Grågult omslag, rosa og svart ryggtittel. Nokre blyantmerknader. Slitt omslag, elles i bra stand. Utrangert biblioteksbok. dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 517149
Oslo 1974. Gyldendal. 8vo. 54 s (+ 2) s. Hefta. Kvit rygg. Fine illustrasjonar. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201057
Köln 1977. DuMont Buchverlag. 8vo. 299 s. Rikt illustrert med fot og teikningar. Hefta. Originalt omslag med oransje og svart ryggtittel på kvit botn. I god stand. Tysk.
NOK: 160,00  Boknr: 96689
London 1970. Hugh Evelyn. 4to. 151 s. Heilsjirting originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Gråaktig rygg m. svart skrift. Gjennomill. Boka pen. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 421292
London 1999. Octopus Publishing Group Ltd. Stor 8vo. Tverrformat. 112 (+6) s. Boka er gjennomillustrert med fargefoto og skisser. Spiralrygg. Originalt blått og kvitt bind, svart og kvit ryggtittel. Boka er som ny. engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 515420
Oslo 1994. Cappelen Fakta. 4to. 272 s. Rikt illustrert. Originalbind. Blåleg smussomslag med grå ryggtekst. Minirift i smussomslaget er teipa frå innsida. Boka elles er pen. Lillehammer '94. Arkitektur. Interiør. Møblar. Kulturhistorie. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 907026
Borås 1982. Folkets Husföreningarnas Riksorganisation. 8vo. 224 s. Illustrert med foto. Originalbind. Raudt smussomslag og svart ryggtittel. Pen. Arkitektur. Sverige. Sosialdemokratiet. Svensk.
NOK: 130,00  Boknr: 905861
ca. 60 sider, hefta. Pen. Bjarte Kaldhol: Hellas etter oberstkuppet. Sigurd Muri: Kyrkjearkitekturens nyvakning. Fridtjof Frand Gundersen: Morgonbladet, eit liv etter døden? Ragnar Øvrelid: Den nye historiske romanen. Alex. Bolckmans: Språkstrid eller sosial problematikk? Lucien Christophe: Språkproblemet i Belgia. Einfrid Grønvik: Mål, sjølvkjensle og personlegdom. Hundreårsmøte i Det Norske Samlaget. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406739
Oslo 1977. 8vo. S. 77-84. Tverrstifta m. originalt omslag. Grå rygg. Nokre ill. Helsing. Pen. Særtrykk av årbok 1976/77 - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 423126
Oslo u.å. Husbanken. 8vo. Kvadratisk. 79 s. Hefta .Kvit og lysegrøn rygg og skrift. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 213115
Trondheim 1984. NAL. 4to. 125 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg med svart/gul tittel. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: "Gårdhus. Bakkeby. Førtimeterskogen". Illustrert av Svein Erik Tøien. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 62136
Oslo 1958. BD-orientering. 4to. 70 s. Mange ill. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 79443
Oslo 1961. BD-orientering. 4to. 64 s. Mange ill. Stifta m. originalt omslag. Gulbrun rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 79441
Trondheim 1942. F. Bruns Bokhandels Forlag. Stor 8vo. 30 (+2) s. Illustrert med planteikningar og svart/kvit-teikningar av hytter. Stifta. Kittfarga med brun tittel og illustrasjon på framsida. Smuss på fram- og baksida. I god stand. Bruns praktiske håndbøker nr. 7. Tittel på framsida: "Vi bygger en hytte. De beste utkast fra Arbeider-Avisen's arkitektkonkurranse". Juryen bestod av arkitekt J. Jervell Grimelund, arkitekt Jens Aasen og redaktør Harald Langhelle. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 95017
Stockholm 1947-49. Tidsskrifta Byggmästerens Förlag. 8vo. 705 + 1103 + Rikt illustrert med teikningar, formlar og tabellar, foto. Grøne heilsjirtingsbind med gullfarga ryggtittel. Namnetrekk klippt ut og limt inn att i band I. Eit sett i gerelt god stand. Band I. Allmänna grunder. Band II. Allmän byggnadsteknikk. Band III. Husbygging. Band IV. Väg-och vattenbygnad. Svenk.
NOK: 750,00  Boknr: 900624
Oslo 1985. 8vo. 270 s. Illustrert. Hefta. Illustrert omslag med svart tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 909160
Oslo 1986-88. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart tekst. Rikt ill. i fargar og sv./kvitt. Namnetrykk. Pene. Samla i kassett. M.a.: Dyrkingsstein på Jæren. Esso. Hanabryggene.
NOK: 200,00  Boknr: 66871
Oslo 1989-90. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart/kvit tekst. Rikt ill. i fargar og sv./kvitt. Namnetrykk. Pene. Samla i kassett. M.a.: Drøbak-bro. Fornyelse av boligstrøk og bygulv i Bergen.
NOK: 200,00  Boknr: 66872
Oslo 1991-92. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart/kvit tekst. Rikt ill. i fargar og sv./kvitt. Pene. Samla i kassett. M.a.: Oslo Spektrum. Bremuseet.
NOK: 200,00  Boknr: 66873
Oslo 1993-94. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart/kvit tekst. Rikt ill. i fargar og sv./kvitt. Pene. Samla i kassett. M.a.: Nye bygg for NSB. Åkersvika bro.
NOK: 200,00  Boknr: 66874
Oslo 1997-98. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pene. Samla i kassett. M.a.: Statoil på Tjeldbergodden. mannheller fegekai, Sogndal.
NOK: 200,00  Boknr: 66876
Oslo 2003-2004. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pene. Samla i kassett. M.a.: Norges Varemesse. Skogmo skole, Jessheim.
NOK: 100,00  Boknr: 66879
U.stad. 1947. 4to. 120 s. + till. Mange ill. Privatbind. Blå sjirtingrygg m. gyllen tekst. Pen. M.a.: Utvidelse av N.T.H. Gamlehjem i Oslo. Eldre bergensarkitektur. Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 79479
Oslo 1975/76. NAL. 4to. 168+192+20 s. Mange ill. Privatbind. Grøn sjirtingrygg med gyllen tekst. Pent. M.a.: Grefsen terrassehus. Høvik Verk Stål. Norges Bank. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 96693
Oslo 1975. Treopplysningsrådet. 4to. 295 (+1 blank) s. Illustrert med tabellar, grafiske framstillingar, svart/kvit-bilete og teikningar. Hefta. Svart omslag. Kvit rygg med svart ryggtittel. Reparert med limband øvst på ryggen, elles i god stand. Boka tek for seg tre i arkitektur basert på foredrag og innlegg på det tredje Nordiske Tresymposium i Oslo i 1975. Nokre av bidragsytarane: Asbjørn Aass, Arne Elmroth, Tapani Rechardt, Harald Lundsgaard, Erik Olander, Esben Thrane, Lars Østlund og Nils Antoni. Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 909158
U.stad 1993. Norsk Form. Tverr, stor 8vo. 95 s. Rikt ill. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. kvit tekst. Pen. Reise gjennom norsk landskap. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 78603
USA 1984. Chautauqua Institution. 4to. 142 s. Rikt illustrert med foto tekne av forfattaren. Hefta. Grønleg omslag med kvit ryggtittel. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 909763