Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)  Syn og Segn, hefte nr: 4, 1968
Syn og Segn, hefte nr: 4, 1968
Forfattar:  Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)

ca. 60 sider, hefta. Pen. Bjarte Kaldhol: Hellas etter oberstkuppet. Sigurd Muri: Kyrkjearkitekturens nyvakning. Fridtjof Frand Gundersen: Morgonbladet, eit liv etter døden? Ragnar Øvrelid: Den nye historiske romanen. Alex. Bolckmans: Språkstrid eller sosial problematikk? Lucien Christophe: Språkproblemet i Belgia. Einfrid Grønvik: Mål, sjølvkjensle og personlegdom. Hundreårsmøte i Det Norske Samlaget. Nynorsk.
#Periodika