Bruns praktiske håndbøker nr. 7  Vi bygger en hytte. 3. opplag. Tegninger fra Arbeider-Avisen's arkitektkonkurranse om småhytter med råd for hyttebyggere ved juryen
Vi bygger en hytte. 3. opplag. Tegninger fra Arbeider-Avisen's arkitektkonkurranse om småhytter med råd for hyttebyggere ved juryen
Forfattar:  Bruns praktiske håndbøker nr. 7

Trondheim 1942. F. Bruns Bokhandels Forlag. Stor 8vo. 30 (+2) s. Illustrert med planteikningar og svart/kvit-teikningar av hytter. Stifta. Kittfarga med brun tittel og illustrasjon på framsida. Smuss på fram- og baksida. I god stand. Bruns praktiske håndbøker nr. 7. Tittel på framsida: "Vi bygger en hytte. De beste utkast fra Arbeider-Avisen's arkitektkonkurranse". Juryen bestod av arkitekt J. Jervell Grimelund, arkitekt Jens Aasen og redaktør Harald Langhelle. Bokmål.
#Arkitektur