Barne- og ungdomslitteratur, veiledende liste 2001  Statens bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne og ungdomslitteratur
Statens bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne og ungdomslitteratur
Forfattar:  Barne- og ungdomslitteratur, veiledende liste 2001

Oslo 2002. Statens bibliotektilsyn/ Biblioteksentralen AL. 8vo. 239 s. Hefta. Gul rygg med brun og svart skrift. Pen.
#Litt